Bakanlığın Diyanet ile yaptığı protokol iptal edilsin!

Basına ve Kamuoyuna,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 Ocak 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile  “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzaladığını açıklamıştı.

Çocuğun üstün yararı ve laiklik ilkesi gereğince harekete geçtik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı protokol işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava ettik.

Protokol, yoksul ailelerin, 4-6 yaş Kuran kursuna devam edebilecek çağdaki çocuklarını resmi Kuran kursuna kayıt ettirmeleri halinde, velinin ödemekle mükellef olduğu giderlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğrudan Diyanet’e aktarılmasını içermektedir.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı’na 12 ay boyunca, aylık 150 lira olmak üzere ödeme yapılacaktır.

Söz konusu idari işlem amaca uygunluk taşımamaktadır. Öyle ki, 4-6 yaş arası çocukların Kuran kursuna kaydolmaları karşılığında giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na ödenmesinin ülkedeki gelir adaletsizliğinin önlenmesi ile hiçbir ilintisi bulunmamaktadır.

Anayasamızın 2. Maddesi’ne göre ‘Türkiye Cumhuriyeti, laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, laik ve sosyal bir hukuk Devleti’dir. Dolayısıyla Anayasanın başlangıç ve değiştirilemez hükümleri uyarınca, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere davalı idare Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapmış olduğu tüm idari işlem ve faaliyetler “devlet işi” olup Anayasaya göre din duygularının devlet işlerine karıştırılamayacağı hüküm altına alınan işler kapsamındadır. Bu doğrultuda dava ettiğimiz protokol işlemi, Anayasa’nın temel, değiştirilemez hükümlerine de aykırıdır.

Çocuklarımızın zihinlerinin esir edilmesine, laikliğin ihlaline, emekçi halkın alınteriyle birikenlerin Diyanet’e aktarılmasına daha fazla izin vermeyeceğiz.

Dostlarımızı sessiz kalmamaya, hesap sormaya, çocukların alet edildiği bu harami düzene boyun eğmemeye çağırıyoruz.

 

ÖNCE ÇOCUKLAR VE KADINLAR DERNEĞİ

17/03/2023

Benzer gönderiler

bir yorum bırakın