Derneğimiz mağdur çocuk ve kadınlara hukuksal/psikolojik destek vermekte; Kadın Cinayeti, tecavüz ve cinsel istismar davalarında mağdur yanında yer almaktadır.

Derneğimiz resmi olmayan kayıtlar ve bireysel olarak geçtiğimiz 10 yıl boyunca çok sayıda kadın cinayeti davasında öldürülen kadınların ailelerinin yanında yer alarak, onlara destek sağlayarak, cinayet kurbanı kadınların ve ailelerinin haklarını savunarak, sanıkların en ağır cezaları alması için davalarda gönüllü olarak çalışmıştır. Yine onlarca cinsel taciz, cinsel sarkıntılık, tecavüz ve çocuğa yönelik cinsel istismar davalarında mağdur kadın ve çocuklara destek sağlayarak gönüllü olarak bu davalarda vekillik sıfatını üstlenmiştir. Yıllarca süren bu davalarda dernek kurucusu avukatımız ve bünyesindeki diğer avukatlarımız davaların soruşturma aşamasının başlangıcından kovuşturma aşamasının son kısmına kadar gönüllü olarak etkin şekilde vekillik sıfatını üstlenmişlerdir.

Hukuksal desteğin yanı sıra şiddettin her türünün olağan kabul edilmesinin getirdiği suçluluk duygusunu, utancını, korkuyu yenebilmeleri ve yeni yaşam seçeneklerini geliştirebilmeleri için psikolojik destek sağlamış bulunmaktayız.

Önce Çocuklar ve Kadın Derneği olarak, gerek mağdurlara gerekse olayın savunma tarafında bulunan avukat, doktor gibi bize destek veren kişilere eğitimler vermeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimler ile ülkenin farklı yerlerinde şiddete maruz kalan çocuk ve kadına ulaşmak ve farkındalık yaratmak, daha çok aile ve bireye destek sağlamayı hedefliyoruz.

Derneğimizin hedeflerinden birisi de tecavüz ya da şiddet mağduru olup ailesi ve yakınları tarafından dışlanmış, atılmış olan çocuklar için bir sığınma merkezi kurarak, bu merkezde çocuklarımızın her türlü eğitim, tedavi ve barınmalarını karşılayarak topluma kazandırmayı amaçlıyoruz.

Onlarca cinsel taciz, cinsel sarkıntılık , tecavüz ve çocuğa yönelik cinsel istismar davalarında mağdur kadın ve çocukların yanında gönüllü vekillik yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

 

Müjde TOZBEY ERDEN

Önce Çocuklar ve Kadın Derneği Başkanı.

Müjde TOZBEY ERDEN 1981 Ağrı Doğubayazıt doğumlu, Bakırköy (İstanbul) İlkokulu, Türkiye Gazetesi Ticaret Meslek Lisesi (İstanbul) ve 2003 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul) Mezunu’dur.

İstanbul Barosu’na bağlı olarak 6 yıl boyunca İstanbul’da avukatlık yaptıktan sonra, 9 yıl boyunca da Van ilinde bağımsız avukatlık yapmıştır. Son olarak Antalya Barosu üyesi olarak Antalya ilinde  çalışmalarını sürdürmektedir.

Eşinin görevi nedeniyle Van’da yaşadığı dönem içerisinde Müjde TOZBEY ERDEN, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismar, kadınlara ve LGBT bireylerinin yaşadıkları şiddet olaylarında mağdurların yanında gönüllü ve ücretsiz olarak vekilliklerini üstlenmiştir.

Bu sayede onlarca kadın/LGBT bireyi cinayeti ve tecavüz davalarında, çocuğa yönelik cinsel istismar davalarında vekillik yapmış; hatta bölgede LGBT bireyleri tarafından ilk defa açılan ve Van Valiliği tarafından kapatılmaya çalışılan EKO-GENÇ Derneği davasının gönüllü vekilliğini yapmış, derneğin kapatılmasını önlemiştir. 

Ayrıca Müjde TOZBEY ERDEN  “Kadın Cinayetlerinin Hukuksal Boyutu” ve “Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Dava Süreçleri” hakkında yurtiçinde ve yurtdışında birçok panel, konferans ve eğitimlere konuşmacı olarak katılmış, birçok plaket ile onurlandırılmıştır.

Müjde TOZBEY ERDEN, 2013 yılında Antalya Barosu tarafından Uğur Mumcu Hukuk Ödülü’ne layık görülmüş, ancak bir süre sonra ödülü –bazı gerekçelerle- verilmemiştir.

Müjde TOZBEY ERDEN’e, 2019 yılında Adana Barosu tarafından Ülcaz Şahin Başarı Ödülü verilmiştir.

Müjde TOZBEY ERDEN ve diğer dernek üyelerinin bu gönüllülüğün birkaç kişi ile değil de, örgütlü ve daha profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini görmesi ve buna ihtiyaç duymaları nedeniyle dernekleşmeye karar verilmiştir. Bu nedenlerle Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği kurulmuştur.

Basına yansıyan veya yansımayan onlarca kadın cinayeti, tecavüzü ve çocuğa yönelik cinsel istismar davaları bulunmaktadır.

Volkan BERBER

Önce Çocuklar ve Kadın Derneği Başkan Yardımcısı

Uşak’ta doğdu, Uşak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi hukuk fakültesi mezunudur. Mezuniyetinin ardından Uşak’ta serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

7 yıllık serbest çalışmasının akabinde 2018 yılından itibaren Sağcan & Berber Avukatlık Ortaklığı’nın kurucu ortağı olarak meslek hayatına devam etmektedir.

Meslek hayatı süresince ağırlıklı olarak ceza davaların ile ilgilenmiş bununla birlikte kadın cinayeti, çocuk istismarları davlarında gönüllü vekillik görevini üstlenmiştir.

2020 yılından itibaren Önce Çocuklar Ve Kadınlar Derneği bünyesinde gönüllü çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli demokratik kitle örgütlerinden, Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları eğitim sertifikaları mevcuttur. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında insan hakları , ceza hukuku ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vermektedir.

H. Kübra TURAN

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Sekreteri

1993 Afyonkarahisar doğumlu, Afyon Sandıklıİlkokulu, Ankara Polatlı Anadolu Öğretmen Lisesi ve 2016 yılında ise İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Hukuk fakültesi mezuniyetinin ardından Afyonkarahisar Barosu’na bağlı olarak 1 yıl boyunca Afyonkarahisar’da avukatlık yaptıktan sonra, şuan Antalya Barosu üyesi olarak 4 yıldır Antalya ilinde Turan Hukuk Bürosu bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İzmir’de öğrenimi sırasında çeşitli kadın cinayeti ve çocuk istismarı örgütlerinde aktif rol almıştır. Davalarda gönüllü öğrenci grupları ile mağdur ailelerine destek sağlamışlardır.

Henüz meslek hayatında çok başlarında olmasına rağmen çok sayıda kadın cinayeti, tecavüzü ve çocuğa yönelik cinsel istismar davaları ile yakından ilgilenmektedir.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bünyesinde Hukuk Danışmanlığı yapmaktadır.

Cem TAYLAN ERDEN

Dr. Cem Taylan ERDEN 1979 yılında İskenderun’da doğmuş, ilkokulu Niğde İnönü İlkokulu, ortaokulu Niğde Anadolu Lisesi’nde, liseyi İzmir Fen Lisesi’nde okumuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olan Cem Taylan Erden psikiyatri uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Psikiyatri Anabilimdalı’nda almıştır.

Uzun yıllar Van’da Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan Dr. Cem Taylan ERDEN özellikle travma ve bağımlılık alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

Travma mağdurlarına yönelik olarak yürütülen psikiyatrik bakım hizmetleri ile ilgili çok sayıda eğitime katılan Dr. Cem Taylan ERDEN, 2011 yılında Van’da yaşanan deprem sonrasında depremzedelere, bölgede yaşanan çatışmalardan etkilenen mağdurlara, cinsel şiddet mağdurlarına yönelik gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. Bu kapsamda Van’daki okullarda ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde panel ve konferanslar düzenlemiş, eğitici videolar hazırlayarak travma sonrası iyileşme süreçlerine katkıda bulunmaya çalışmıştır. Deprem sonrasında Türk Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri Kitabı’na “Van’da yaşayan incinebilir grupların deprem sonrası durumları” bölümünü yazarak katkıda bulunmuştur.

2013 yılında Türkiye’de ilk kez özel bir hastane bünyesinde Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nin kuran Dr. Cem Taylan ERDEN bağımlılık alanında çok sayıda konferans vermiş ve çalışmalarını 2018 yılından itibaren Antalya Rehalife Bütünleyici Sağlık Merkezi bünyesinde sürdürmüştür. Bu merkezde bağımlılığa psikiyatrik ve fiziksel olarak bütüncül bir yaklaşım geliştiren Dr. Cem Taylan ERDEN bağımlılığa yönelik olarak toplumda varolan damgalama eğilimi ile de mücadele etmiştir. 

Psikiyatri uygulamalarını fiziksel aktivite, beslenme, bedensel çalışmalar, farkındalık, odaklanma, imajinasyon çalışmaları ile zenginleştiren bir yaklaşım ile danışanlarının sağlığına katkıda bulunmaya çalışan Dr. Cem Taylan ERDEN çalışmalarını bedensel psikoterapiler alanında sürdürmektedir.

Dr. Cem Taylan ERDEN evli ve iki çocuk babasıdır.

EBRU TOZBEY

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Güzellik uzmanı olan Ebru Tozbey, Antalya’da yaşıyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi.

NİLDA BALTALI

Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 2018’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı.

Kuruluşundan itibaren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nde aktif olarak görev alan Baltalı, halen İstanbul’da bağımsız olarak avukatlık yapmaktadır.

HANDE GÜNDOĞDU

Zonguldak’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamlayan Gündoğdu, 2000-2004 yılları arası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimi; ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim aldı.

2005 yılından bu yana çok sayıda dernek ve benzeri sivil toplum örgütünde gönüllü olarak avukatlık ve danışmanlık yaptı. Kuruluşundan itibaren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nde aktif olarak görev alan Gündoğdu, halen İstanbul Kadıköy’de bağımsız olarak avukatlık yapmakta.

YAĞMUR BURÇİN SEYHAN

08.10.1991 tarihinde KKTC doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. Her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde tam olarak uygulanmasını sağlamak üzere 2014 yılından bu yana Antalya Barosuna kayıtlı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık yapmakta. Ticaret ve Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, İcra İflas Hukuku, İş ve Sigortalar Hukuku başta olmak üzere kendi avukatlık ofisinde serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte. Mesleği dışında Antalya’da 6 senedir aktif olarak sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalara katılmakta. Milliyet Akdeniz gazetesinde hukuk alanında köşe yazıları mevcuttur.

BARIŞ ÖZBAY

1991 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamlayan Özbay, 2010-2014 yılları arası Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı.

2015 yılından bu yana çok sayıda dernek ve benzeri sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışmaktadır. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nde aktif olarak görev alan Özbay, halen İzmir Bornova’da bağımsız olarak avukatlık yapmaktadır.

EVRİM GÖKÇE

İzmir’de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde lisans eğitimi gördü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktor ünvanını aldı.

2020’de derneğimize katılan Gökçe, derneğin sosyal medya ve sağlık hizmeti erişim ekibinde çalışmalarını sürdürmektedir.

BÜŞRA İLASLAN

1 Nisan 1992 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2015’te Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 2017 yılında Eskişehir Son Haber Gazetesi’nde muhabirlik yaptı.

2018 yılında Tele1’de haber editörü olarak çalışmaya başladı. Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra ABC Gazetesi’ne geçti. Haberlerinde ağırlıklı olarak toplumsal sorunlara; kadın ve çocuklara yönelik şiddet eğlemlerine eğilen Büşra İlaslan, 2020 yılında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ne katılmıştır.

ŞİDDETE UĞRADIĞINIZDA BAŞVURABİLECEĞİNİZ TELEFONLAR

Polis imdat – 155
Jandarma – 156
Ambulans – 112
Alo 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı)
Alo Baro – 444 26 18

 

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 19. maddesi ve Çocuk Hakları Komitesi’nin çalışmaları uyarınca, Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması’nın (UNVAC) amaçları çerçevesinde çocuğa karşı şiddet aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:Çocuğa karşı şiddet “çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele, sorumluluk, güven veya güç ilişkileri bağlamında, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi, cinsel istismarı, ihmali veya ihmalkar davranışı, ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar.”

Çocuğa karşı şiddetin en yaygın olduğu biçim çocuğa yönelik istismardır. İstismar, aile bireyleri, ebeveynler ya da çocuğun bakımından sorumlu yetişkinler tarafından çocuğun duygusal, fiziksel ve cinsel gelişimini engelleyici, beden ve ruh sağlığına zarar verici davranışların uygulanmasıdır.