Scroll Top

Kerem Çakan, imam nikahlı yaşadığı 6 aylık hamile Eylem Pesen’i, 2009 yılı mayıs ayında bıçakladıktan sonra otomobille defalarca üzerinden geçerek öldürdü.  2009 yılında yaşanan bu katliam infial yaratmıştı.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda Kerem ÇAKAN’a 5237 sayılı TCK’nın 82/1-a-e-f maddeleri gereğince  gebe ve yaşı küçük olan maktul Eylem Pesen’i tasarlayarak öldürmek suçu işlediği sübuta erdiği kanaati hasıl olduğundan, suçun işleniş şekli sanığın amaç ve saiki meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak 5237 Sayılı TCK.nun 82/1-a-e-f maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, sonrasında iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirmiştir. Karar Yargıtay tarafından 2014 yılında onanmıştır. İş bu dava derneğimizin başkanı Av.Müjde TOZBEY ERDEN ve dayanışma amaçlı olarak bulunan onlarca avukat tarafından takip edilmiş ve sonlandırılmıştır.