Scroll Top
logo_02
Basına ve KamuoyunA

Kadınlar ve yaşları gelen kız çocukları ayda bir kez, yaklaşık 7 gün sürecek şekilde adet oluyorlar. Adet döneminde günde ortalama 4 ila 5, tüm döngüde ise 20-25 ped kullanılıyor. Adet gören bir anne ve iki kızını düşünün, piyasadaki fiyata göre gider yaklaşık 170 TL’dir. Şimdi bir de, bu ailenin tek gelirinin “1” asgari ücret olduğunu düşünün. Bu fiyatlandırma milyonlarca kadın ve kız çocuğu için bu temel ürüne ulaşamamak anlamına gelmektedir.

Hijyenik pedler ücretsiz olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda acilen uygulamaya konması gereken iki ayrı talebimizi, ilgili kurumlara dernek olarak bugün CİMER’e ilettik. Tüm üye ve gönüllerimiz de kendi adlarına bugün CİMER’e başvuruda bulundu.

1) T.C. Sağlık Bakanlığı, talep eden her kadına aile sağlığı merkezleri ve eczanelerden aylık 20 adet olacak şekilde ücretsiz hijyenik ped sağlamalıdır.

2) T.C. Ticaret Bakanlığı, hijyenik pedlerdeki zamlarda denetim yapmalı, birim fiyatlarda tavan fiyat uygulamasına geçilmelidir.

Tüm kamuoyunu CİMER yoluyla Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na yapılacak çağrıya güç vermeye ve CİMER’e başvurmaya davet ediyoruz. Açıklamamızın devamında örnek başvuru dilekçelerini bulabilirsiniz.

 

ÖNCE ÇOCUKLAR VE KADINLAR DERNEĞİ

 

Ticaret Bakanlığı’na yaptığımız başvuru dilekçemiz aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere Anayasa uyarınca Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bu olgunun sonucu olarak da devlet; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu; kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve sağlamakla yükümlüdür. Yine anayasaya göre Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

Kadınlar ergenliğe erişmesinden menopoza girene kadar her ay regl olmaktadır. Regl dönemi 7 gün kadar sürebilmekte ve bu süreçte temizliğin ve sağlığın korunabilmesi için hijyenik ped başta olmak üzere kadınlara özel bir takım hijyen ürünleri zaruri ihtiyaç olmaktadır.

Her kadın aylık döngüsünde ortalama 20 kadar pede ihtiyaç duymakta ve günümüz ekonomik koşulları ile birlikte cinsiyetler arası gelir dağılımındaki adaletsizlik de gözetildiğinde kadın hijyen ürünlerine erişim her geçen gün güçleşmektedir.

Kadın hijyen ürünleri bir lüks ya da ihtiyari bir tüketim malzemesi değil temel haktır. Bu temel hakka ulaşım her kadın için mümkün olmalıdır. Ancak kontrolsüz fiyat artışları bunu imkansız kılmaktadır.

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığınca hijyenikpedlerin fiyatları hususunda gerekli denetlemenin yapılarak birim fiyatında tavan fiyat uygulanmasını, bu durumun kötüye kullanılarak kalitenin düşmesinin engellenmesi için kalite denetiminin etkin kılınmasını talep ediyoruz.

 

Sağlık Bakanlığı’na yaptığımız başvuru dilekçemiz aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere Anayasa uyarınca Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bu olgunun sonucu olarak da devlet; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu; kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve sağlamakla yükümlüdür.

Kadınlar ergenliğe erişmesinden menopoza girene kadar her ay regl olmaktadır. Regl dönemi 7 gün kadar sürebilmekte ve bu süreçte temizliğin ve sağlığın korunabilmesi için hijyenikped başta olmak üzere kadınlara özel bir takım hijyen ürünleri zaruri ihtiyaç olmaktadır.

Her kadın aylık döngüsünde ortalama 20 kadar pede ihtiyaç duymakta ve günümüz ekonomik koşulları ile birlikte cinsiyetler arası gelir dağılımındaki adaletsizlik de gözetildiğinde kadın hijyen ürünlerine erişim her geçen gün güçleşmektedir.

Kadın hijyen ürünleri bir lüks ya da ihtiyari bir tüketim malzemesi değil temel haktır. Bu temel devlet tarafından karşılanmalıdır. Zira yine anayasaya göre Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Temel hakların devletçe sağlanmasının gerekliliği anayasa ve kanunlarca sabittir.

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca ihale edilerek temin edilen hijyenikpedlerin talep eden her kadına sağlık ocakları ve eczanelerden aylık 20 adet olacak şekilde ücretsiz verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

bir yorum bırakın