Scroll Top

İstanbul Sözlesmesi’nin feshinin iptali davasının kararına dair açıklama

sozlesme basin aciklamasi

Basına ve Kamuoyuna,

İstanbul sözleşmesinin feshedilmesi kararına karşı açılan davalardan ilkine dair bugün karar açıklandı. Derneğimiz adına ve aynı zamanda iptal kararının görüldüğü duruşmada derneğimizi ve derneğimizin davalarını üstlendiği öldürülen kadınları temsil eden Avukat Müjde Tozbey’in konuya dair basın demecini paylaşıyoruz; 

Danıştay 10. Dairesi tarafından Ankara Barosu Başkanlığının İstanbul Sözleşmesinin Cumhurbaşkanı tarafından fesih edilmesi gerektiğine dair kararın iptali için açtığı dava da, Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararın iptaline gerek olmadığı düşüncesi ile red kararı verilmiştir. 

Verilen kararda 02/03/2021 tarihli İnsan Hakları Eylem Planı’nda belirtilen kadına ve çocuğa yönelen şiddetle nasıl mücadele edileceğine dair eylem planı göz önünde bulundurulmuş ve bu eylem planı nedeniyle ülkemizde artık İstanbul Sözleşmesi’ne ihtiyaç kalmadığı belirtilerek sözleşmenin feshi işleminin yasal ve doğru olduğuna hükmetmiştir.  Eylem planında bildiğiniz üzere şiddete dair iktidar tarafından bazı planlar belirtilmiştir. Ancak henüz hiçbir plan hayata geçirilmemiştir. 

Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararda 5 kişilik heyette, 2 karşı oya rağmen 3 hakimin oyu ile söz konusu karar çıkmış ve İstanbul Sözleşmesinin fesih edilmesi gerektiği kararı verilmiştir. 

Oysa ki İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesinde hiç kamu yararı bulunmadığı gibi, usule uygun bir fesih işlemi de gerçekleşmemiştir. Şöyle ki, 

1- Usulen milletlerarası bir sözleşme, mecliste kabul edildiği gibi, yine meclis aracılığı ile fesih edilebilir. 

2- Hukuken ise kamu yararının olmaması ve ülkemizde kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele de etkin bir mücadele yürütülmediği için, sözleşmenin feshi ile şiddet daha da artacak ve daha fazla mağduriyetler ortaya çıkacaktır. 

Bu nedenle iktidarın fesih kararı, kadın mücadelesine ve kadınların hak arayışına karşı bir karardır. Diğer taraftan Danıştay 10. Dairesinin kararı da aynı politik sebeplere dayanmaktadır. Gerici iktidar tarafından kadınların güçlenmesi, şiddete karşı başkaldırması, iş hayatına katılması, boşanmak istemeleri, oy kullanmak istemeleri, sokağa çıkmak istemeleri gibi yaşamsal haklarının kullanılmaması istenmektedir. 

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu karara boyun eğmeyeceğiz. Ortada yalnız bir hukuksuzluk değil, kadının eşitlik ve özgürlüğüne karşı topyekun bir savaş ilanı olduğundan, biz de kadınların olduğu her yerde, evde, mahallede, işyerlerinde mücadele etmeye devam edeceğiz.”

ÖNCE ÇOCUKLAR VE KADINLAR DERNEĞİ

19/07/2022

Benzer gönderiler

bir yorum bırakın