Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği

Hakkımızda

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 7 Aralık 2018‘de kuruldu. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca çok sayıda kadın cinayeti, cinsel saldırı ve çocuğa yönelik cinsel istismar davalarında vekillik üstlenen hukukçular olarak, gönüllülük esasına dayanan bu birikimi büyütmeyi düşledik ve dernekleşme adımını attık. Derneğimiz şiddet mağduru kadın ve çocuklarımıza hukuki ve psikolojik destek sunuyor. Kurulduğumuz günden bu yana sayısız kadın cinayeti, çocuk istismarı ve cinsel saldırı dosyası üstlendik.

Van’da başlayan mücadelemiz, zamanla Türkiye’nin pek çok iline uzandı. İstanbul’dan Ağrı’ya, Ankara’ya, Çorum’a, Siirt’e kadar pek çok şehirde kadın ve çocuklara omuz verdik. Mücadele etmenin kolay olmadığını biliyorduk; yerleşik toplumsal kabullere, baskılara boyun eğmemeyi birbirimize yaslanarak öğrendik, elimizden geldiğince cesaret aşılamaya çalıştık. Çok sayıda örnekte, çocuğa yönelik istismar suçunu derneğimiz ortaya çıkardı ve dava süreçlerini başlattı.

Derneğimizin ilk hedefi, üstlendiğimiz dava sayısını arttırabilmek, daha çok kadın ve çocuğa el uzatabilmektir. Bu nedenle daha fazla sayıda hukuk ve sağlık profesyoneline ihtiyaç duyuyoruz. Dayanışmamızın parçası olmak isteyen avukatlar, hekimler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve katkı sunmak isteyen tüm diğer dostlarımız, derneğimizin davetlisidir.

Ne Yapabilirsiniz?

Yapacağımız her şeyi birlikte yapabiliriz.  Derneğimizin üyesi veya gönüllüsü olarak bütün çalışmalarımıza aktif katılabilir, yaşadığınız bölgede derneğimizin temsilciliğini yürütebilir, daha çok sayıda insanın şiddete karşı mücadeleye katkıda bulunmasını ve çabalarımızın ortak bir havuzda toplanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Davalarımız

Gönüllümüz Olun