Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği

Hakkımızda

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 7 Aralık 2018‘de kuruldu. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca çok sayıda kadın cinayeti, cinsel saldırı ve çocuğa yönelik cinsel istismar davalarında vekillik üstlenen hukukçular olarak, gönüllülük esasına dayanan bu birikimi büyütmeyi düşledik ve dernekleşme adımını attık. Derneğimiz şiddet mağduru kadın ve çocuklarımıza hukuki ve psikolojik destek sunuyor. Kurulduğumuz günden bu yana sayısız kadın cinayeti, çocuk istismarı ve cinsel saldırı dosyası üstlendik.

Van’da başlayan mücadelemiz, zamanla Türkiye’nin pek çok iline uzandı. İstanbul’dan Ağrı’ya, Ankara’ya, Çorum’a, Siirt’e kadar pek çok şehirde kadın ve çocuklara omuz verdik. Mücadele etmenin kolay olmadığını biliyorduk; yerleşik toplumsal kabullere, baskılara boyun eğmemeyi birbirimize yaslanarak öğrendik, elimizden geldiğince cesaret aşılamaya çalıştık. Çok sayıda örnekte, çocuğa yönelik istismar suçunu derneğimiz ortaya çıkardı ve dava süreçlerini başlattı.

Derneğimizin ilk hedefi, üstlendiğimiz dava sayısını arttırabilmek, daha çok kadın ve çocuğa el uzatabilmektir. Bu nedenle daha fazla sayıda hukuk ve sağlık profesyoneline ihtiyaç duyuyoruz. Dayanışmamızın parçası olmak isteyen avukatlar, hekimler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve katkı sunmak isteyen tüm diğer dostlarımız, derneğimizin davetlisidir.

Yakın vadeli hedeflerimizden diğeri, cinsel istismar ve şiddet mağduru olup yakınları tarafından kabul ve destek görmeyen, ihmal edilmiş çocuklar için bir dayanışma merkezi kurmak, bu merkezde çocukların her türlü barınma, rehabilitasyon ve eğitim süreçlerini üstlenmek ve çocuklarımızı yaşama döndürmektir.

Kadın cinayetlerinin de, cinsel saldırıların, çocuğun cinsel istismarının da politik olduğunu biliyoruz. Bu nedenle mücadele alanlarımızdan biri de, başta İstanbul Sözleşmesi ile sözleşmeyi esas alan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmak üzere mevcut yasaların korunması, geliştirilmesi ve uygulanması adına ısrarla çalışmak ve kamuoyunu bilinçlendirmektir. Bu alanda yürüteceğimiz faaliyetin, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi, çocukların insanca koşullarda, refah içinde büyüyebileceği bir yaşam hayali için kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz.

Kendimize güveniyor, her geçen gün daha etkili, daha cesur, daha dirençli adımlar atacağımıza inanıyoruz.

Derneğimize güç vermenin pek çok yolu var. Ülkemizin kadın ve çocukları, dayanışmanın her zerresine ihtiyaç duyuyor. Bize ihtiyacı olan kimselere derneğimizi duyurmak çok önemli. Bunun için, “haydi elden ele” diyoruz.

 
 
 
Onlarca cinsel taciz, cinsel sarkıntılık , tecavüz ve çocuğa yönelik cinsel istismar davalarında mağdur kadın ve çocukların yanında gönüllü vekillik yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

Gönüllümüz Olun